Životní prostředí

Protože milujeme místo, kde žijeme, pečujeme o něj. Na našich obalech v Česku i na Slovensku najdete symbol Zeleného bodu. Ten říká, že pomáháme naše životní prostředí chránit, přispíváme na jeho ochranu, učíme lidi správně třídit odpad a snažíme se, aby vyhozené obaly dostaly nový život díky recyklaci.

Každý rok pomůžeme sebrat a recyklovat  6088 tun obalových odpadů. Tím snížíme množství skleníkových plynů o 19 441 tun CO2 ekv. ročně a ušetříme tak velké množství energie, že by mohla na celé 904 dny rozsvítit ulice Prahy.

To, jak se firmy o Zelený bod zasluhují, hlídá společnost Ekokom. Ta nám zároveň pomáhá s recyklací plastů, skla, nápojových kartonů i papíru. A samozřejmě třídíme odpad i v našich provozech a kancelářích, bez toho by to nešlo. 

Vyrábíme poctivé a kvalitní produkty, bez konzervantů a z kvalitních surovin. Podporujeme aktivity dětí a mladých lidí především v oblasti sportu a volného času (zvláště v okolí našich výrobních závodů), snažíme se zastávat pozici dobrého souseda. Od roku 2014 jsme navíc členy Asociace společenské odpovědnosti a dáváme tím najevo, že odpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, místní komunitě a životnímu prostředí je naše DNA!