GDPR

Společnost Kofola ČeskoSlovensko a všechny jí podřízené organizace samy od sebe a bez dalšího dbají ochrany osobních dat. Ctíme soukromí osob a všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí a úctou. Ode dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování.

Abychom učinili liteře Nařízení za dost, jsme povinni vás informovat o vašich právech z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů. Více zde.

Můžete si být jisti, že osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.