Aktuality a oznámení

Změny ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) informuje, že dne 25. října 2018 pan Tomáš Jendřejek, člen představenstva Společnosti a pan Pavel Jakubík, člen dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti, předložili oznámení o odstoupení z funkcí. V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 Zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jejich funkce zaniknou ke dni 25.  listopadu 2018.

Dozorčí rada Společnosti dne 26. října 2018 zvolila nového člena představenstva Společnosti, pana Pavla Jakubíka. Rozhodnutí je účinné ke dni 26. listopadu 2018, tímto dnem vznikne členství pana Jakubíka v představenstvu Společnosti.

Další informace v sekci Regulatorní informace.