Aktuality a oznámení

Informace o výsledcích nabídky na odkup akcií Kofoly obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů

V aktuální zprávě č. 13/2016 Kofola oznámila nabídku na odkup akcií Kofoly obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů.

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tímto oznamuje, že výsledky nabídky jsou následující:

  • počet právně závazných nabídek na prodej Akcií ke konci nabídkového období: 0
  • procentuální část Akcií nabytých Kofolou dne 8. února 2017 v rámci transakcí uzavřených na základě Nabídky: 0 %
  • procentuální část akcií z celkového počtu akcií Kofoly získaných Kofolou v rámci transakcí uzavřených na základě Nabídky: 0 % (0 z 22 295 000 kusů akcií Kofoly)
  • procentuální část hlasů z celkového počtu hlasů v Kofole získaných Kofolou v rámci transakcí uzavřených na základě Nabídky: 0 % (0 z 22 295 000 hlasů v Kofole).

Další informace v sekci Regulatorní informace.