Aktuality a oznámení

Dluhopisy Kofola VAR/2018: výplata jmenovité hodnoty a pátého ročního úrokového výnosu

Kofola ČeskoSlovensko a.s., jednající jako právní nástupce, který 1. srpna 2016 zápisem přeshraniční fúze u Krajského soudu v Ostravě, převzal veškerá práva a povinnosti, majetek a závazky zanikající společnosti KOFOLA S.A. jako emitenta dluhopisů: 

                •   Dluhopisy Kofola S. A. VAR/2018

                •   ISIN CZ0000000351

                •   splatné v 2018

oznamuje zahájení výplaty jmenovité hodnoty a úrokového výnosu pátého ročního úrokového období od 4. října 2017 (včetně) do 4. října 2018 (nezahrnuto), dne 4. října 2018.

Další informace o výplatě úrokového výnosu jsou dostupné v sekci Regulatorní informace - Dluhopisy.