Aktuality a oznámení

Dividenda za rok 2016

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) rozhodlo, že doporučí valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 21. června 2017, vyplatit jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti částku ve výši 457.047.500 Kč s tím, že konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena o již vyplacenou zálohu na podíl na zisku ve výši 156.065.000 Kč na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 7. 11. 2016.

Navrhovaná částka k výplatě akcionářům bude tedy činit 300.982.500 Kč, což představuje 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.“

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu bude 14. červen 2017.

Dividenda bude splatná od 21.7.2017 do 21.7.2020.

Další informace v sekci Regulatorní informace.