Aktuality a oznámení

Restrukturalizace v polské dceřiné společnosti

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. informuje, že představenstvo její dceřiné společnosti HOOP Polska sp. z o.o. („HOOP Polska“) dnes schválilo ukončení produkce v Grodzisku Wielkopolskim, jednom ze dvou výrobních závodů. 

Číst dále

RADENSKA d.o.o. oznámila nabídku na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko

RADENSKA d.o.o., dceřiná společnost společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“), dnes oznámila nabídku na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola za cenu 440 Kč.

Číst dále

Výsledky hlasování a zápis z jednání valné hromady

Dne 21. června 2017 se uskutečnila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Číst dále

Změny ve složení představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit v Kofole Československo

Dne 21. června 2017 dozorčí rada projednala návrh na odstoupení z představenstva, které předložil pan Roman Zúrik. S účinností k témuž dni dozorčí rada zvolila novým členem představenstva pana Mariána Šefčoviče, dlouholetého top manažera skupiny Kofola ČeskoSlovensko, který v současnosti působí jako CEO společnosti RADENSKA d.o.o., slovinské dceřiné společnosti Kofoly ČeskoSlovensko.

Číst dále

Výplata dividendy za rok 2016

Valná hromada Kofoly ČeskoSlovensko a.s. konaná 21. června 2017 rozhodla vyplatit jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti částku ve výši 457.047.500 Kč s tím, že konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena o již vyplacenou zálohu na podíl na zisku ve výši 156.065.000 Kč na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 7. 11. 2016. 

Číst dále

Kofola ČeskoSlovensko oznámila změnu vlastnických podílů, zakladatelé zvyšují svůj podíl na 68%

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko dnes oznámilo významnou restrukturalizaci majetkových účastí ve skupině Kofola. Nově založená společnost AETOS, vlastněná rodinou Samarasů a ostatními zakladateli, se do konce července 2017 stane majoritním vlastníkem skupiny Kofola s 68% akcií.

Číst dále

Přijetí rozhodnutí představenstva Varšavské burzy cenných papírů o vyloučení z obchodování akcií Kofoly ČeskoSlovensko s účinností od 6. června 2017

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. oznamuje, že představenstvo Varšavské burzy (polsky Giełda Papierow Wartościowych w Warszawie S.A.) přijalo usnesení č. 526/2017 ze dne 30. května 2017 o Vyloučení akcií Kofoly z obchodování na Varšavské burze cenných papírů ("WSE") s účinností od 6. června 2017.
Toto rozhodnutí bylo přijato na žádost Kofoly v souvislosti s rozhodnutím polské finanční dozorové komise o rematerializaci akcií Kofoly v Polsku.

Vyloučení z obchodování na WSE se vztahuje na všechny akcie Kofoly ČeskoSlovensko s kódem "CZ0009000121".

Číst dále

Přijetí rozhodnutí polské finanční dozorové komise o rematerializaci akcií společnosti Kofola v Polsku s účinností od 6. června 2017

S odkazem na aktuální zprávy č. 13/2016 a 2/2017, kde Kofola informovala o plánovaném zrušení obchodování akcií Kofoly na Varšavské burze cenných papírů („WSE“) a podala příslušný návrh polské finanční dozorové komisi („KNF“), Kofola informuje o přijetí rozhodnutí KNF o udělení povolení k rematerializaci akcií Kofoly v Polsku s účinností od 6. června 2017.

V následujících krocích podá Kofola příslušné návrhy k Národnímu depozitáři cenných papírů v Polsku a WSE.

Poslední datum obchodování akcií Kofoly na WSE se očekává 6. června 2017.

Číst dále

Valná hromada

Dne 21. června 2017 v 10:00 se uskuteční valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále

Dividenda za rok 2016

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) rozhodlo, že doporučí valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 21. června 2017, vyplatit jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti částku ve výši 457.047.500 Kč s tím, že konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena o již vyplacenou zálohu na podíl na zisku ve výši 156.065.000 Kč na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 7. 11. 2016.

Navrhovaná částka k výplatě akcionářům bude tedy činit 300.982.500 Kč, což představujeb 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.“

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu bude 14. červen 2017.

Dividenda bude splatná od 21.7.2017 do 21.7.2020.

Číst dále

Výsledky skupiny Kofola v 3M2017

Kofola v 3M2017: tržby podle očekávání, posílení v segmentu čerstvých potravin

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 1Q2017

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 1Q2017.

Číst dále

Výsledky skupiny Kofola v roce 2016

Kofola v roce 2016: stabilní růst v ČeskoSlovensku, rozšíření v adriatickém regionu a ozdravné kroky v Polsku

Číst dále

Výsledky hlasování a zápis z jednání mimořádné valné hromady

Dne 3. února 2017 se uskutečnila mimořádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. Výsledky hlasování a zápis z jednání jsou zveřejněny v sekci „Valná hromada“.

Číst dále

Informace o výsledcích nabídky na odkup akcií Kofoly obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů

V aktuální zprávě č. 13/2016 Kofola oznámila nabídku na odkup akcií Kofoly obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů.

Číst dále

Mimořádná valná hromada

Dne 3. února 2017 v 10:00 se uskuteční mimořádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále

Skupina Kofola se rozrostla o společnost Studenac

Firma Radenska, člen skupiny Kofola, úspěšně dokončila dříve oznámenou akvizici společnosti Studenac. Ta je známá především svými stejnojmennými minerálními vodami. Produktové portfolio Radenske se díky této akvizici rozšíří o přírodní minerální vodu Studenac, pramenitou vodu Studena a sirupy Lero. Tato akvizice zásadně posílí pozici Radenske a skupiny Kofola v adriatickém regionu.

Číst dále

Kalendář informačních povinností v roce 2017

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zveřejňuje Kalendář informačních povinností v roce 2017.

Číst dále

Vyřazení akcií Kofoly z obchodování na Varšavské burze a oznámení nabídky na odkup těchto akcií

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tímto oznamuje, že na základě žádosti svého většinového akcionáře, společnosti KSM Investment S.A., schválilo dne 8. prosince 2016 vyřazení akcií Kofola z obchodování na Varšavské burze.

Číst dále

Dividenda za rok 2016

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s. dne 7. listopadu 2016 rozhodlo, že část zisku za účetní období od 1.1.2016 do 30.9.2016 ve výši 156 065 000 Kč použije jako zálohu na výplatu podílu na zisku za rok 2016 akcionářům.

Číst dále