Aktuality a oznámení

Přijetí rozhodnutí polské finanční dozorové komise o rematerializaci akcií společnosti Kofola v Polsku s účinností od 6. června 2017

S odkazem na aktuální zprávy č. 13/2016 a 2/2017, kde Kofola informovala o plánovaném zrušení obchodování akcií Kofoly na Varšavské burze cenných papírů („WSE“) a podala příslušný návrh polské finanční dozorové komisi („KNF“), Kofola informuje o přijetí rozhodnutí KNF o udělení povolení k rematerializaci akcií Kofoly v Polsku s účinností od 6. června 2017.

V následujících krocích podá Kofola příslušné návrhy k Národnímu depozitáři cenných papírů v Polsku a WSE.

Poslední datum obchodování akcií Kofoly na WSE se očekává 6. června 2017.

Číst dále

Valná hromada

Dne 21. června 2017 v 10:00 se uskuteční valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále

Dividenda za rok 2016

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) rozhodlo, že doporučí valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 21. června 2017, vyplatit jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti částku ve výši 457.047.500 Kč s tím, že konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena o již vyplacenou zálohu na podíl na zisku ve výši 156.065.000 Kč na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 7. 11. 2016.

Navrhovaná částka k výplatě akcionářům bude tedy činit 300.982.500 Kč, což představujeb 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.“

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu bude 14. červen 2017.

Dividenda bude splatná od 21.7.2017 do 21.7.2020.

Číst dále

Výsledky skupiny Kofola v 3M2017

Kofola v 3M2017: tržby podle očekávání, posílení v segmentu čerstvých potravin

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 1Q2017

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 1Q2017.

Číst dále

Výsledky skupiny Kofola v roce 2016

Kofola v roce 2016: stabilní růst v ČeskoSlovensku, rozšíření v adriatickém regionu a ozdravné kroky v Polsku

Číst dále

Výsledky hlasování a zápis z jednání mimořádné valné hromady

Dne 3. února 2017 se uskutečnila mimořádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. Výsledky hlasování a zápis z jednání jsou zveřejněny v sekci „Valná hromada“.

Číst dále

Informace o výsledcích nabídky na odkup akcií Kofoly obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů

V aktuální zprávě č. 13/2016 Kofola oznámila nabídku na odkup akcií Kofoly obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů.

Číst dále

Mimořádná valná hromada

Dne 3. února 2017 v 10:00 se uskuteční mimořádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále

Skupina Kofola se rozrostla o společnost Studenac

Firma Radenska, člen skupiny Kofola, úspěšně dokončila dříve oznámenou akvizici společnosti Studenac. Ta je známá především svými stejnojmennými minerálními vodami. Produktové portfolio Radenske se díky této akvizici rozšíří o přírodní minerální vodu Studenac, pramenitou vodu Studena a sirupy Lero. Tato akvizice zásadně posílí pozici Radenske a skupiny Kofola v adriatickém regionu.

Číst dále

Kalendář informačních povinností v roce 2017

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zveřejňuje Kalendář informačních povinností v roce 2017.

Číst dále

Vyřazení akcií Kofoly z obchodování na Varšavské burze a oznámení nabídky na odkup těchto akcií

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tímto oznamuje, že na základě žádosti svého většinového akcionáře, společnosti KSM Investment S.A., schválilo dne 8. prosince 2016 vyřazení akcií Kofola z obchodování na Varšavské burze.

Číst dále

Dividenda za rok 2016

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s. dne 7. listopadu 2016 rozhodlo, že část zisku za účetní období od 1.1.2016 do 30.9.2016 ve výši 156 065 000 Kč použije jako zálohu na výplatu podílu na zisku za rok 2016 akcionářům.

Číst dále

Výsledky skupiny Kofola za 9M16

Přestože letošní léto nepřálo prodejům nealkoholických nápojů tak jako to loňské, dokázala skupina Kofola navýšit prodeje v Česku, na Slovensku a ve Slovinsku o 9,4 %. Na polském trhu, který nyní pro Kofolu představuje velkou výzvu, je firma nejaktivnější za poslední roky a chystá velkou ofenzívu. Právě situace v Polsku ovlivnila hospodářský výsledek skupiny, celkové tržby klesly o 2,4 % a ukazatel EBITDA o 13,9 %.

Číst dále

Dluhopisy Kofola VAR/2018, ISIN CZ0000000351 – úroková sazba platná pro 4. výnosové období

Kofola ČeskoSlovensko a.s.,  jednající jako právní nástupce KOFOLA S.A., jako emitenta dluhopisů,  oznamuje úrokové sazby platné pro čtvrté výnosové období.

Číst dále

Koupě podílu ve společnosti Studenac

Kofola ČeskoSlovensko a.s., RADENSKA d.o.o. a Podravka d.d. uzavřely smlouvu o koupi akcií týkající se 100% podílu ve společnosti Studenac d.o.o.

Číst dále

Dluhopisy Kofola VAR/2018: výplata třetího ročního úrokového výnosu

Kofola ČeskoSlovensko a.s., jednající jako právní nástupce, který  1. srpna  2016 zápisem přeshraniční fúze u Krajského soudu v Ostravě, převzal veškerá práva a povinnosti, majetek a závazky zanikající společnosti KOFOLA S.A. jako emitenta dluhopisů Kofola S. A. VAR/2018, ISIN CZ0000000351, oznamuje zahájení výplaty úrokového výnosu třetího ročního  úrokového období od 4. října 2015 (včetně) do 4. října 2016 (nezahrnuto), dne 4. října 2016.

Číst dále

Výsledky skupiny Kofola za 1H16

Značky Radenska, Rauch, Kofola, Rajec, stejně jako Semtex, Vinea nebo UGO u spotřebitelů zabodovaly, a skupina Kofola si tak mohla v minulém pololetí připsat tržby vyšší meziročně o 3,3 %. Firma utržila 3,504 miliardy Kč, dařilo se jí tradičně v Česku, na Slovensku i ve Slovinsku. Polský trh zůstává nadále výzvou, na kterou Kofola nyní reaguje zásadními opatřeními, které by měly přinést do budoucna stabilní růst.

Číst dále

Zápis přeshraniční fúze

Dne 1.8.2016 byl dokončen proces přeshraniční fúze společností Kofola ČeskoSlovensko a.s.,   Kofola CS  a.s., PINELLI spol. s r.o., Kofola S.A. a Kofola, holdinška družba d.o.o. 

Číst dále

Dokončení vytěsnění v Radenske

Vytěsnění minoritních akcionářů společnosti Radenska d.d., kteří drželi 2,38% podíl, bylo dokončeno a tímto se Skupina Kofola stala 100% akcionářem společnosti.

Číst dále