Aktuality a oznámení

Výsledky hlasování a zápis z jednání valné hromady

Dne 25. srpna 2017 se uskutečnila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Výsledky hlasování a zápis z jednání jsou zveřejněny v sekci „Valná hromada“.

Číst dále

Oznámení o výsledcích nabídky RADENSKA na odkup 5 % akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko

RADENSKA d.o.o., dceřiná společnost společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“), dne 10. července 2017 oznámila nabídku („Nabídka“) na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola za cenu 440 Kč.

Číst dále

Vysvětlení k pozvánce na valnou hromadu

V souvislosti s již oznámenou valnou hromadou, která se bude konat dne 25. 8. 2017 v 10:00 hodin v sídle Společnosti tímto Kofola podává akcionářům Společnosti vysvětlení k usnesení č. 2, které navrhlo pro valnou hromadu Společnosti.

Číst dále

Dluhopisy Kofola VAR/2018: výplata čtvrtého ročního úrokového výnosu

Kofola ČeskoSlovensko a.s., jednající jako právní nástupce, který 1. srpna 2016 zápisem přeshraniční fúze u Krajského soudu v Ostravě, převzal veškerá práva a povinnosti, majetek a závazky zanikající společnosti KOFOLA S.A. jako emitenta dluhopisů.

Číst dále

Doplnění pozvánky na valnou hromadu – oznámení znění protinávrhů akcionáře se stanovisky představenstva

V souvislosti s již oznámenou valnou hromadou, která se bude konat dne 25. 8. 2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti tímto Kofola oznamuje, že znění protinávrhů akcionáře k bodům č. 2. a 3. pořadu valné hromady včetně stanovisek představenstva jsou zveřejněny vsekci „Valná hromada“.

Číst dále

Doplnění pozvánky na valnou hromadu

V souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu a protinávrhu k bodu 3. pořadu valné hromady, Kofola publikuje doplněnou pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 25.8.2017 od 10:00 v sídle společnosti.

Číst dále

Společnost CED GROUP převedla na AETOS 12 % akcií Kofoly

Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“) oznamuje dokončení dříve oznámené transakce o převodu 2 675 400 ks akcií Kofoly představující 12 % základního kapitálu Kofoly z CED GROUP S.à r.l. na AETOS a.s.  Společnost AETOS a.s. vlastněná rodinou Samarasů a ostatními zakladateli, je k dnešnímu dni majoritním vlastníkem skupiny Kofola s 68 % akcií.

Číst dále

Oznámení o změně nabídky RADENSKA na odkup 5 % akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko

RADENSKA d.o.o., dceřiná společnost společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“), dne 10. července 2017 oznámila nabídku („Nabídka“) na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola za cenu 440 Kč.

Číst dále

Kofola v 1H2017: V červnu dosáhla Kofola nejvyšších prodejů ve své historii. Radost dělá adriatický region.

Přes rekordní růst tržeb v ČeskoSlovensku i Adriatickém regionu skupina Kofola očekávaně vykázala za první pololetí celkové meziroční tržby nižší o 3,8 %. Hodnota ukazatele EBITDA poklesla meziročně o 32,1 %.

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 1H2017

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 1H2017.

Telekonference se bude konat v úterý 8. srpna od 9:30 SEČ.

Číst dále

Valná hromada

Dne 25. srpna 2017 v 10:00 se uskuteční valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále

Restrukturalizace v polské dceřiné společnosti

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. informuje, že představenstvo její dceřiné společnosti HOOP Polska sp. z o.o. („HOOP Polska“) dnes schválilo ukončení produkce v Grodzisku Wielkopolskim, jednom ze dvou výrobních závodů. 

Číst dále

RADENSKA d.o.o. oznámila nabídku na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko

RADENSKA d.o.o., dceřiná společnost společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“), dnes oznámila nabídku na odkup až 5 % akcií společnosti Kofola za cenu 440 Kč.

Číst dále

Výsledky hlasování a zápis z jednání valné hromady

Dne 21. června 2017 se uskutečnila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Číst dále

Změny ve složení představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit v Kofole Československo

Dne 21. června 2017 dozorčí rada projednala návrh na odstoupení z představenstva, které předložil pan Roman Zúrik. S účinností k témuž dni dozorčí rada zvolila novým členem představenstva pana Mariána Šefčoviče, dlouholetého top manažera skupiny Kofola ČeskoSlovensko, který v současnosti působí jako CEO společnosti RADENSKA d.o.o., slovinské dceřiné společnosti Kofoly ČeskoSlovensko.

Číst dále

Výplata dividendy za rok 2016

Valná hromada Kofoly ČeskoSlovensko a.s. konaná 21. června 2017 rozhodla vyplatit jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti částku ve výši 457.047.500 Kč s tím, že konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena o již vyplacenou zálohu na podíl na zisku ve výši 156.065.000 Kč na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 7. 11. 2016. 

Číst dále

Kofola ČeskoSlovensko oznámila změnu vlastnických podílů, zakladatelé zvyšují svůj podíl na 68%

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko dnes oznámilo významnou restrukturalizaci majetkových účastí ve skupině Kofola. Nově založená společnost AETOS, vlastněná rodinou Samarasů a ostatními zakladateli, se do konce července 2017 stane majoritním vlastníkem skupiny Kofola s 68% akcií.

Číst dále

Přijetí rozhodnutí představenstva Varšavské burzy cenných papírů o vyloučení z obchodování akcií Kofoly ČeskoSlovensko s účinností od 6. června 2017

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. oznamuje, že představenstvo Varšavské burzy (polsky Giełda Papierow Wartościowych w Warszawie S.A.) přijalo usnesení č. 526/2017 ze dne 30. května 2017 o Vyloučení akcií Kofoly z obchodování na Varšavské burze cenných papírů ("WSE") s účinností od 6. června 2017.
Toto rozhodnutí bylo přijato na žádost Kofoly v souvislosti s rozhodnutím polské finanční dozorové komise o rematerializaci akcií Kofoly v Polsku.

Vyloučení z obchodování na WSE se vztahuje na všechny akcie Kofoly ČeskoSlovensko s kódem "CZ0009000121".

Číst dále

Přijetí rozhodnutí polské finanční dozorové komise o rematerializaci akcií společnosti Kofola v Polsku s účinností od 6. června 2017

S odkazem na aktuální zprávy č. 13/2016 a 2/2017, kde Kofola informovala o plánovaném zrušení obchodování akcií Kofoly na Varšavské burze cenných papírů („WSE“) a podala příslušný návrh polské finanční dozorové komisi („KNF“), Kofola informuje o přijetí rozhodnutí KNF o udělení povolení k rematerializaci akcií Kofoly v Polsku s účinností od 6. června 2017.

V následujících krocích podá Kofola příslušné návrhy k Národnímu depozitáři cenných papírů v Polsku a WSE.

Poslední datum obchodování akcií Kofoly na WSE se očekává 6. června 2017.

Číst dále

Valná hromada

Dne 21. června 2017 v 10:00 se uskuteční valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále