Aktuality a oznámení

Změna ve složení dozorčí rady v Kofole ČeskoSlovensko

Kofola ČeskoSlovensko a.s. informuje, že pan Dariusz Prończuk a pan Bartosz Kwiatkowski, oba členové dozorčí rady, předložili oznámení o odstoupení z funkce. Pan Kwiatkowski současně odstupuje z funkce člena výboru pro audit. Jejich funkce zanikne ke dni 25. října 2018.

Číst dále

CED GROUP S.a r.l. oznámil výsledky prodeje svého podílu v Kofole

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Společnost") tímto oznamuje, že 19. září obdržela od svého akcionáře CED GROUP S.à r.l. ("CED") oznámení o ukončení transakce zahrnující prodej zbývajícího podílu akcií Společnosti držených CED, prostřednictvím zrychleného úpisu akcií a blokových obchodů ("Transakce").

Číst dále

CED GROUP S. a r.l. prodává svůj podíl ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Společnost") tímto oznamuje, že dnes obdrželo oznámení od svého akcionáře CED GROUP S.à r.l. ( "CED"), že dnes CED schválil zahájení prodeje všech akcií společnosti ve vlastnictví CED metodou zrychleného úpisu akcií (accelerated bookbuilding, "ABB") a jako tzv. blokový obchod (block trade).

Číst dále

Výsledky hlasování a zápis z jednání valné hromady

Dne 13. srpna 2018 se uskutečnila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Výsledky hlasování a zápis z jednání jsou zveřejněny v sekci Valná hromada“.

Číst dále

Dluhopisy Kofola VAR/2018: výplata jmenovité hodnoty a pátého ročního úrokového výnosu

Kofola ČeskoSlovensko a.s., jednající jako právní nástupce, který 1. srpna 2016 zápisem přeshraniční fúze u Krajského soudu v Ostravě, převzal veškerá práva a povinnosti, majetek a závazky zanikající společnosti KOFOLA S.A. jako emitenta dluhopisů...

Číst dále

Skupině Kofola se v prvním pololetí dařilo

Skupina Kofola v prvním pololetí navýšila všechny hospodářské ukazatele. Tržby skupiny bez započtení polského segmentu stouply o 7 %, se započtením o 1,9 %. Hodnota ukazatele EBIT vzrostla dokonce o 113,7 %, EBITDA poskočila o 25,9 %. Vedle vyšších prodejů Kofola hlásí, že investorům vyplatila nejvyšší dividendu ve své historii a že chce v této vstřícné politice nadále pokračovat.

Číst dále

Valná hromada schválila snížení základního kapitálu

Valná hromada Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná dne 13.8.2018 schválila návrh představenstva na snížení základního kapitálu.

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 1H18.

Telekonference se bude konat v úterý 14. srpna od 9:30 SEČ.

Číst dále

Valná hromada

Dne 13. srpna 2018 v 15:00 se uskuteční valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále

CED oznámil výsledky prodeje části svého podílu v Kofole

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Společnost") tímto oznamuje, že dnes obdržela od svého akcionáře CED GROUP S.à r.l. ("CED") oznámení o ukončení transakce zahrnující prodej balíku akcií Společnosti prostřednictvím zrychleného úpisu akcií ("Transakce").

Číst dále

CED požádal Kofolu o podání žádosti o pozastavení obchodování s akciemi Kofoly na BCPP

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje, že ho dnes akcionář Společnosti, CED GROUP S.à r.l. (dále jen „CED“), informoval o oznámení o potenciálním navýšení objemu nabízených akcií v aktuálně probíhajícím prodeji akcií Společnosti (dále jen „Transakce“) a požadavku na podání žádosti o pozastavení obchodování s akciemi Společnosti na Burze cenných papírů Praha až do výsledků zveřejnění Transakce.

Číst dále

CED GROUP S. á r.l. zahájil prodej svého podílu ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tímto oznamuje, že ho dnes akcionář Společnosti, CED GROUP S.á r.l. („CED“), informoval o oznámení o zahájení transakce společnosti CED, která se týká prodeje části akcií ve Společnosti metodou zrychleného úpisu akcií (accelerated bookbuilding), („ABB“).

Číst dále

Výsledky hlasování a zápis z jednání valné hromady

Dne 18. května 2018 se uskutečnila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. Výsledky hlasování a zápis z jednání jsou zveřejněny v sekci „Valná hromada“.

Číst dále

Dividenda schválena valnou hromadou

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná 18.5.2018 schválila výplatu dividendy ve výši 16,20 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Číst dále

Skupina Kofola v prvním kvartálu zvýšila tržby o 6,7 %, EBITDA stoupla o 23,2 %.

Tržby skupiny Kofola v prvním čtvrtletí bez započtení polského segmentu stouply o 10,9 % (se započtením Polska o 6,7 %). Hodnota ukazatele EBITDA vzrostla o 23,2 %.

„Výsledky za první kvartál potvrdily růstovou tendenci z posledního kvartálu roku 2017 a vnímáme je velmi pozitivně. Domnívám se, že dávají při současném stabilně teplém počasí důvod k optimistickému výhledu,“ říká Daniel Buryš, finanční ředitel skupiny Kofola, a pokračuje: „Tradičně jsme rostli v ČeskoSlovensku i v Adriatickém regionu.“

Číst dále

Dividenda za rok 2017 – protinávrh kvalifikovaného akcionáře

Dne 14. května 2018 byla představenstvu společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.  („Společnost“) doručena žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti AETOS a.s., o zařazení záležitosti na pořad valné hromady Společnosti svolané na 18.5.2018. 

Číst dále

Kofola zve na telekonferenci k výsledkům 3M18

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům za 3M18.

Telekonference se bude konat v úterý 15. května od 15:00 SEČ.

Číst dále

Aktualizace Kalendáře informačních povinností v roce 2018

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zveřejňuje aktualizovaný Kalendář informačních povinností v roce 2018.

Konsolidovaná a nekonsolidovaná mezitímní zpráva za 1Q18 bude publikována 15. května 2018, přičemž původní termín publikace byl 17. května 2018. Ostatní termíny zůstávají beze změny.

Číst dále

CED GROUP S. á r.l. hodlá v krátkodobém horizontu prodat celý svůj podíl ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

CED Group s.á r.l, dceřiná společnost firmy PEF VI spravovaná společností Enterprise Investors (dále jen "skupina CED"), má v úmyslu v blízké budoucnosti prodat celý svůj podíl ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Kofola") ve výši 4 673 445 akcií, což odpovídá 20,96 % základního kapitálu společnosti Kofola.

Číst dále

Valná hromada

Dne 18. května 2018 v 13:00 se uskuteční valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále